Zondag 15 augustus 2021

Vandaag hielden we een rustdag in Unterbäch en Raron.

Vanmorgen luisteren en keken we vanuit ons appartement mee met de kerkdienst in onze thuisgemeente. De dominee preekte over Zacheüs de tollenaar die in een vijgenboom geklommen was om Jezus te zien. Toen Jezus bij de vijgenboom kwam keek Híj Zacheüs aan, waardoor het leven van deze tollenaar ingrijpend veranderde.

’s Middags reden we opnieuw naar Raron, waar ds. Meijer voorging in de Felsenkirche, een bijzonder kerkgebouw dat in de rots onder de Burgkirche is uitgehakt.

IMG_5081 Burgkirche en FelsenkircheLees meer

Zondag 8 augustus 2021

Vandaag hielden we een rustige zondag. Vanmorgen luisterden en keken we mee met de kerkdienst in onze thuisgemeente. In deze dienst werden twee diakenen bevestigd. De tekst voor deze dienst was genomen uit Filippenzen 2 waarin de gelovigen aangespoord worden om de ander uitnemender te achten dan zichzelf en een voorbeeld te nemen aan Christus die kwam om te dienen en niet om gediend te worden.

Na een rustige middag reden we tegen half vijf de berg af en gingen daarna naar Raron, waar een Nederlandstalige kerkdienst werd belegd in de Felsenkirche. In verband met … Lees meer

Zondag 21 juli 2019

Vandaag was het de eerste zondag van dit vakantieseizoen dat er Nederlandstalige kerkdiensten werden gehouden in de Felsenkirche in Raron. Nadat we op tijd waren opgestaan en hadden ontbeten vertrokken we even na 9:00 uur met de auto naar Raron. We reden de berg af naar Turtmann en gingen daar rechtsaf richting Gampel en Raron.

Klik op deze link om verder te lezen