Woensdag 18 augustus 2021

Vandaag was het de laatste hele dag dat we in Wallis waren. We startten de dag op de gebruikelijke manier, maar maakten dit keer geen brood klaar voor tussen de middag.

Na het ontbijt en de koffie reden we de berg af naar Turtmann, waarna we rechtsaf sloegen in de richting van Gampel en doorreden naar Raron. Daar keken we nog even bij en in de Rotskerk waar we de afgelopen zondagen kerkdiensten hadden bijgewoond. Het blijft boeiend om te zien hoe een compleet kerkgebouw is uitgehakt uit de rots en daarna ingericht als kerk.

Lees meer

Zondag 8 augustus 2021

Vandaag hielden we een rustige zondag. Vanmorgen luisterden en keken we mee met de kerkdienst in onze thuisgemeente. In deze dienst werden twee diakenen bevestigd. De tekst voor deze dienst was genomen uit Filippenzen 2 waarin de gelovigen aangespoord worden om de ander uitnemender te achten dan zichzelf en een voorbeeld te nemen aan Christus die kwam om te dienen en niet om gediend te worden.

Na een rustige middag reden we tegen half vijf de berg af en gingen daarna naar Raron, waar een Nederlandstalige kerkdienst werd belegd in de Felsenkirche. In verband met … Lees meer

Zondag 21 juli 2019

Vandaag was het de eerste zondag van dit vakantieseizoen dat er Nederlandstalige kerkdiensten werden gehouden in de Felsenkirche in Raron. Nadat we op tijd waren opgestaan en hadden ontbeten vertrokken we even na 9:00 uur met de auto naar Raron. We reden de berg af naar Turtmann en gingen daar rechtsaf richting Gampel en Raron.

Klik op deze link om verder te lezen