Welkom op Nijsse.net!

Spiegelingen

London Tower Bridge

Bryce National Park

Weisshorn

Yorkshire

Weblog, reisverhalen en tips

Welkom op Nijsse.net!

Op deze site vind je mijn weblog en reisverhalen van de reizen die ik de afgelopen tijd heb gemaakt. Deze site zal van lieverlee de oude HTML website vervangen. Delen van de oude site zijn nog te bereiken via de kolommen hiernaast.

Oude site met reisverhalen Europa

Hier vind je de oude inhoud van de verhalen uit Europa.

Oude site met reisverhalen buiten Europa

Hier vind je de oude inhoud van de verhalen van buiten Europa.
Je bent op de website van Toon Nijsse. Hier kun je mijn persoonlijke weblog en verhalen van reizen vinden. Ook een bladzij met tips voor het plannen en organiseren van reizen en een pagina met links ontbreekt niet.
= Deze website wordt de komende tijd aangepast en uitgebreid. De informatie van de oude site is nog te raadplegen =